galatakulesi.gen.tr https://www.galatakulesi.gen.tr Galata Kulesi, Galata Kulesi Görüntüleri ve Tarihi tr-TR hourly 1 Copyright 2020, galatakulesi.gen.tr Thu, 21 Mar 2013 00:00:00 +0000 Sun, 23 Feb 2020 00:00:00 +0000 60 Galata Kulesi Resimleri https://www.galatakulesi.gen.tr/galata-kulesi-resimleri.html Fri, 07 Dec 2018 22:29:37 +0000 Galata Kulesi

Galata Kulesi

Galata Kulesi

Galata Kulesi

Galata Kulesi

]]>
Galata Kulesi Efsanesi https://www.galatakulesi.gen.tr/galata-kulesi-efsanesi.html Sat, 08 Dec 2018 05:44:25 +0000 Galata Kulesi efsanesi, 528 yılında yapılan Galata surlarına ek olarak, Cenevizliler tarafından 1384 yılında yapımıyla başlamıştır. Cenevizlilerin İsa Kulesi, Bizanslıların Büyük Burç olarak adlandırdığı ku Galata Kulesi efsanesi, 528 yılında yapılan Galata surlarına ek olarak, Cenevizliler tarafından 1384 yılında yapımıyla başlamıştır. Cenevizlilerin İsa Kulesi, Bizanslıların Büyük Burç olarak adlandırdığı kule adını bağlı olduğu Galata'dan almaktadır. Kulenin doğu kısmında Bereket zade Çeşmesi ile ikinci dönem sur kalıntıları,  güney kısmında Galat Kulesi sokağı, batı kısmında kule çıkmazı ve kuzey kısmında Küçük ve Büyük Hendek caddeleri yer alır. Kule İstanbul'un orta kısmında yer aldığından, Haliç, İstanbul Boğazı ve İstanbul'u seyri panaromik olarak izlenebilir. 1402 tarihinde 4. Haçlı seferi sırasında tahrip edilmiş, 1445-1446 yıllarında yeniden yapılmıştır. 2. Murat'la iyi ilişkiler kuran Cenevizliler, yan tarafa sultanın yardımıyla ikinci bir kule yaparak, buraya 2. Murat'ın adını vermişler. İstanbul'un fethine kadar Ceneviz sömürgesi olarak kalmıştır. Fetihten sonra Cenevizlilere bazı haklar verilerek, Galata'nın Türkleştirilme çalışmaları devam etmiştir. Bu dönemden sonra her yüzyıl tamir gören kulede, 16. yüzyılda Kasımpaşa tersanelerinde çalıştırılmış olan Hıristiyan esirlere barınak olmuştur. Sultan 3. Murat döneminde kurulan rasathane 1579 yılında kapatılmıştır. İstanbul yangınlarında gözetleme yeri olarak kullanılmıştır. 3. Selim ve 2. Mahmud dönemlerinde de onarılan kule, en son 1960 yılında onarılarak, düzeni değiştirilmiştir. Kulenin altında bulunan kule kadar derin çukurlarda kafatası ve kemikler bulunmuştur. Kulenin orta kısmındaki boşluk, zindan olarak kullanılmıştır. Kule tarihinde intihar olayları da bulunmaktadır. 1876 yılında bir Avusturyalı, 6 Haziran 1973 yılında ise Ümit Yaşar Oğuzcan'ın oğlu Vedat Oğuzcan intihar edenler arasındadır. Şair olan baba Oğuzcan bunun üzerine  ''Galata Kulesi'' şiirini yazmıştır.

Galata Kulesinde yapılan uçuş denemeleri

17. yüzyıl bilginlerimizden olan Hezarfen Ahmet Çelebi takma kanatlarla uçmayı başaran ilk insanlardandır. 4. Murat zamanında uçmayı hayata geçirmiştir. İlk uçuşlarında İsmail Cevheri'nin belgelerinden yararlanan Hezarfen, ilk denemeleri Okmeydanı'nda yapmıştır. Hezarfen İlhami Cevheri'den ilham alarak bu konuda çalışmalar yapan Leonardo da Vinci'nin kuşlar üzerine yaptığı çalışmalardan da esinlenmiştir. 1632 yılında lodoslu bir günde Galata Kulesinden başladığı uçuşunda, İstanbul boğazını geçerek, 3558 metre uzağa Doğancılara inmiştir. Bu olay sadece Türk havacılık tarihinde değil, dünya havacılık tarihinde de ilk uçuş olarak bilinmektedir. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinde bu konuda açıklamalar vardır.       

Galata Kulesi Efsanesi

Galata Kulesinin günümüzdeki durumu nasıldır

Kule günümüzde 66,90 metre yüksekliğindedir. İç çapı 8,95 metre, dış çapı ise 16,45 metredir. Duvarlarının kalınlığı 3,75 metredir. Kalın gövdesi işlenmemiş moloz taşından yapılan kulenin, statik hesaplamalarla ağırlığının 10.000 ton olduğu düşünülmektedir. Özel bir şirketin turistik amaçlı işlettiği kulede lokanta ve gece kulübü bulunmaktadır. 7 katı asansörlü olan kulenin, 2 katı merdivenle çıkılmaktadır. En üst katında bulunan restorandan sonra, kuleyi saran balkon bulunmaktadır. Kulenin içerisi mazgal deliklerden ışık almaktadır. Kapısında bulunan Osmanlılara ait olan tuğralı kitabe dikkat çekicidir.

]]>
Galata Kulesi Tarihi https://www.galatakulesi.gen.tr/galata-kulesi-tarihi.html Mon, 03 Feb 2020 06:06:36 +0000 Galata kulesi İstanbul ilinin galata semtinde bulunan ve şehrin en görkemli sembollerinden biri olan 528 yılında inşa edilmiş bir kuledir. Galata kulesi dünyanın sayılı en eski kulelerinden biridir. Bizans imparatoru Ana Galata kulesi İstanbul ilinin galata semtinde bulunan ve şehrin en görkemli sembollerinden biri olan 528 yılında inşa edilmiş bir kuledir. Galata kulesi dünyanın sayılı en eski kulelerinden biridir. Bizans imparatoru Anastasius tarafından 528 yılında fener kulesi adıyla inşa ettirilmiştir.

1204 yılında ki çok büyük hasara uğramış olan kule daha sonra 1348 yılında " İsa Kulesi " adıyla yığma taşlardan yapılarak Cenevizliler tarafından yeniden yapılmıştır. 1348 yılında ise yeniden inşaatı bitmiş ve kentin en büyük binası olmuştur. Galata kulesi 1445-1446 yılları arasında inşa edilerek tekrar yükseltilmiştir. Galata kulesi Türklerin eline geçtikten sonra her geçen yüzyıl yenilenmiş ve tadilat, bakımı yapılmıştır. 16. yüz yılda Kasımpaşa da tersanelerde çalıştırılan Hristiyan savaş esirlerini burada da yatırmışlardır. Sultan III. Murat'ın emriyle burada müneccim ( geleceği gören kişi ) Takiyüddin tarafından bir rasathane ( astroloji gözlem evi ) kurulmuş fakat kısa süre sonra kapatılmıştır.

Galata Kulesi Tarihi
17. yüz yılın ilk yarısında IV. Murat döneminde Hazarfen Ahmet Çelebi ok meydanında uçuş eğitimleri yaparak tahtadan yaptırdığı kartal kanatlarını sırtına takmış ve 1638 yılında Galata kulesinden atlayıp uçmuştur. Bu uçuş Avrupa da büyük ilgi görmüştür. 1717 yılında galata kulesi yangın gözlem evi olarak kullanılmıştır. Fakat III. Selim döneminde çıkan bir yangından dolayı galata kulesinin büyük bölümü yanmıştır.  Yangından sonra onarılan kule 1831 yılında çıkan başka bir yangınla yine hasar görmüş ve onarılmıştır. 1875 yılında fırtına da devrilmiş ve 1965 yılından onarıma başlanıp 167 yılında bitirilerek galata kulesi bugünkü görünümünü elde etmiştir. Galata kulesinin derinliğinde bulunan çukurların altında birçok kafatası ve kemik bulunmuştur. Orta boşlukta bulunan bodrum zindan olarak kullanılmış ve bazı intihar olaylarının yaşanmasına sebep olmuştur.6 Haziran 1973 günü ünlü şair Ümit Yaşar Oğuzcan'ın 15 yaşında ki oğlu Vedat galata kulesinden atlayarak intihar etmiştir. Ünlü şair bunun üzerine galata kulesiyle ilgili şiir yazmıştır. Bu şiirle beraber Galata kulesi konulu en uzun şiir 2009 yılında Aydın Meriç tarafından yazılmıştır.
]]>
Galata Kulesi Nerededir ? https://www.galatakulesi.gen.tr/galata-kulesi-nerededir.html Sun, 09 Dec 2018 02:35:54 +0000 İstanbulda bulunan bu kule galata semtinde 528 yılında inşa edilmiştir.Kulenin yapımında büyük rol oynayan kişi bizans imparatoru Anastasius’tur.Kulenin yapılış amacı fener olarak düşünülmüş fakat , şuan günümüzde müze ol İstanbulda bulunan bu kule galata semtinde 528 yılında inşa edilmiştir.Kulenin yapımında büyük rol oynayan kişi bizans imparatoru Anastasius’tur.Kulenin yapılış amacı fener olarak düşünülmüş fakat , şuan günümüzde müze olarak değerlendirilmektedir.Kule yapıldığı yıldan itibaren bir çok savaş ve doğal felakete uğrayarak hasar görmüştür.O yıllarda devletin başında olan kişiler tarafından galata kulesi onarılmış ve günümüze kadar sağlam bir şekilde gelmiştir.

Galata kulesine son şeklini verenler ise cenevizliler olmuştur.Haçlı seferleri sırasında oldukça büyük hasar gören galata kulesini onarıp buraya isa kulesi adını vermişler.1509 yılında olan depren sonrası büyük hasar gören kuleyi , o yıllarda devletin başında olan osmanlılardan mimar hayrettin paşa tarafından onarılıp biraz daha yükseltilmiştir.

Osmanlı zamanında kule farklı amaçlar için kullanılmış fakat günümüzde de olduğu gibi adından en çok söz ettiren hazerfen ahmet çelebi olmuştur.Hazarfen ahmet çelebinin olayı ; kendi yapmış olduğu kanatlar sayesinde galata kulesinden , üsküdar’a kadar uçarak gitmiştir.Bu olay tüm dünya üzerinde hayranlıkla ve yankı uyandırmıştır.

Galata Kulesi Nerededir

Galata kulesinin genel özellikleri 69,90 metre olarak yaklaşık 10.000 ton ağırlığındadır.Çapı 9 metre olan kulenin yapımında işlenmemiş moloz ve taşlar kullanılmıştır.

Galata kulesi günümüzde müze olarak turistlere sergilenmektedir.Kulenin en üst tepesine çıkıldığında istanbul manzarası net olarak görülmektedir.İçerisinde bir adet restaurant bulunan kulenin turistik açıdan büyük önemi bulunmaktadır.

]]>
Galata Kulesi https://www.galatakulesi.gen.tr/galata-kulesi.html Sun, 09 Dec 2018 15:24:02 +0000 Galata Kulesi 528 yılında inşa edilmiş İstanbul’un Galata semtinin en önemli sembolüdür. Galata Kulesi üzerinde İstanbul Boğazı, Haliç ve İstanbul mükemmel olarak izlenebilmektedir. Bizans İmparatoru Anastasius tarafından 528 Galata Kulesi 528 yılında inşa edilmiş İstanbul’un Galata semtinin en önemli sembolüdür. Galata Kulesi üzerinde İstanbul Boğazı, Haliç ve İstanbul mükemmel olarak izlenebilmektedir. Bizans İmparatoru Anastasius tarafından 528 yılında inşa ettirilen Galata Kulesi ilk olarak Fener Kulesi diye inşa ettirilmiş dünyanın en eski kulelerinden bir tanesidir. Yerden çatıya kadar 69,90 metre yüksekliğe sahip Galata Kulesinin duvar kalınlığı 3,75 m iken, iç çapı ise 8,95 m, dış çapı da 16,45 metredir. Galata Kulesi ile ilgili yapılan araştırmalar sonucu işlenmemiş moloz taşından yapıldığı ve ağırlığının yaklaşık olarak 10.000 ton olduğu belirlenmiştir. Galata Kulesi hakkında yapılan araştırmalarda tarihteki dönemlerde intihar olaylarının yaşandığı kayıtlara geçmiştir. Bir Avustralyalı 1876 yılında nöbetçilerin dalgın bir anında kendisini kuleden aşağı atarak intihar etmiştir. Ünlü şair Ümit Yaşar Oğuzcan’ın 15 yaşındaki oğlu Vedat Oğuzcan 6 Haziran 1973’te kendini kuleden aşağı atarak intihar etmiştir.  Ümit Yaşar bu olayın sonrasında Galata Kulesi adlı şiirini yazmıştır.

Galata Kulesinin Tarihi

Galata Kulesi Bizanslıların döneminde deniz malzemeler için depo olarak kullanılırken, İstanbul’un Fethi’nden sonra gözetleme kulesi olarak kullanılmaya başlanmıştır. Kanuni Sultan Süleyman döneminde zindan halinde kullanılan Galata Kulesinin daha sonraları yangın kulesi olarak da kullanıldığı bilinmektedir. 4. Murat zamanında donanma malzeme deposu olarak kullanılan kule, şimdilerde ise turizm tesisi olarak hizmet vermektedir.  Galata Kulesi

Galata Kulesi İstanbul’a geldiğinizde mutlaka görmeniz gereken ulaşımı da oldukça kolay sağlanan müthiş bir manzaraya sahiptir. Şimdilerde üst katlarda cafe ve restoran bulunmaktadır. Galata Kulesinden Üsküdar’a kadar kendi yaptığı kanatlar ile uçan Ahmet Çelebi Galata Kulesinin ve kendi adından İngiltere’de uzun yıllar söz ettirmiştir. Günümüzde Galata Kulesi ile ilgili bilim adamları herhangi bir çalışma yapmamaktadır. Bu nedenle sadece turistlerin gezip görmek amacıyla kullandıkları müthiş bir tarihi eser olarak bilinmektedir.

]]>